Privacyverklaring

Datum van laatste update: 31/07/2023

Introductie

Bij Dovensport Vlaanderen hechten we veel waarde aan jouw privacy en we zijn toegewijd aan het beschermen van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen in verband met het invullen van het contactformulier op onze website.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer je het contactformulier invult om een vraag te stellen, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Volledige naam: Om je correct aan te spreken en een gepersonaliseerd antwoord te geven op je vraag.
  • E-mailadres: Om je op de hoogte te houden van het antwoord op jouw vraag en eventuele verdere communicatie.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van jouw vraag en het verstrekken van de gewenste informatie.
  • Het bijhouden van de communicatie met jou met betrekking tot jouw vraag.
  • Het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van jouw vraag of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dat geval zorgen we ervoor dat de derde partijen passende beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw gegevens te waarborgen.

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

  • Inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou hebben en te weten te komen hoe wij deze gegevens gebruiken.
  • Jouw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.
  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
  • Jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, voor zover wij jouw gegevens op basis van toestemming verwerken.

Neem voor het uitoefenen van deze rechten of voor eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op via secretary@deafsport.be. We staan klaar om je te helpen!