Gelijke Kansen

Toegang tot de sportwereld is een fundamenteel recht voor iedereen. Dit betekent dat sport er is voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur, religie, nationaliteit, achtergrond, enzovoort. Iedereen zou zonder onnodige obstakels toegang moeten hebben tot sportfaciliteiten, zonder discriminatie, uitsluiting of ongelijkheid. Hoewel er in de afgelopen decennia meer aandacht is gekomen voor vrouwen in de sport, en er positieve vooruitgang is geboekt op het gebied van gendergelijkheid, is er nog steeds werk te doen om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke kansen en erkenning krijgen in de sportwereld, ook binnen de dovensport.

“Mannen hebben levenslang gemakkelijke toegang tot sportfaciliteiten, terwijl vrouwen niet dezelfde ervaring delen. We moeten breken met deze door mannen gedomineerde sportcultuur.”

Liisa Halonen - Bestuurslid Dovensport Vlaanderen

Op zowel lokaal niveau (Dovensport Vlaanderen), nationaal niveau (Belgian Deaf Sport Committee) als internationaal niveau (International Committee of Sports for the Deaf) is er nog altijd een gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging in het bestuur in vergelijking met mannen. Dit is al jarenlang een punt van zorg. Het vergroten van de participatie en betrokkenheid van vrouwen in het bestuur is essentieel om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord en dat er een evenwichtige en inclusieve sportgemeenschap wordt gecreëerd. Wist je dat de Koninklijke Sportvereniging Surdac Gent, een lokale dovensportclub in Gent, sinds de oprichting in 1921 nog geen enkel vrouwelijk bestuurslid had? Pas in 2023 werd deze meer dan 100 jaar oude traditie doorbroken. Het is opmerkelijk dat het zo lang heeft geduurd voordat er eindelijk een vrouwelijke vertegenwoordiging in het bestuur kwam. Deze mijlplaal, bereikt door Dalila Idrisi, markeert een belangrijke stap richting gendergelijkheid binnen de club. Hieronder kun je het inspirerende interview met haar bekijken!