Wat is Dovensport Vlaanderen?

Dovensport Vlaanderen is een organisatie die zich richt op het bevorderen van sportparticipatie voor doven en slechthorenden in Vlaanderen. Het werd in 1978 opgericht om te voldoen aan de splitsing van de bevoegdheden op federaal vlak naar de gewesten in Vlaanderen en Wallonië. Het maakt samen met Ligue Sportive Francophone des Sourds deel uit van het Belgian Deafsport Committee (BDC). Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij het organiseren, coördineren en ondersteunen van sportactiviteiten en -evenementen voor dove en slechthorende mensen, evenals bij het breed promoten van dovensport binnen de maatschappij.

“Doof is een onzichtbare handicap en is daarom misschien niet interessant of aantrekkelijk genoeg voor de media.”

Jan Van den Braembussche - Voorzitter Dovensport Vlaanderen

Dovensport Vlaanderen is een sportafdeling binnen Doof Vlaanderen vzw en fungeert tevens als een koepelorganisatie voor verschillende sportclubs en -verenigingen die exclusief zijn voor dove en slechthorende sportbeoefenaars. Op de website van BDC vind je niet alleen een lijst van aangesloten clubs en verenigingen, maar ook een sportkalender.

Wist Je Dat?

In artikel 30 van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, afgekort VRPH, staat expliciet vermeld dat personen met een handicap het recht hebben om op voet van gelijkheid deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten. Dit verdrag werd in 2009 geratificeerd door België, waardoor de overheid verplicht is om de deelname van personen met een handicap aan algemene sportactiviteiten op alle niveaus te bevorderen en aan te moedigen. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat personen met een handicap de mogelijkheid hebben om handicapspecifieke sport- en recreatieactiviteiten te organiseren, ontwikkelen en eraan deel te nemen.